Skip to content

Klauzula informacyjna RODO

  1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem w całości, jego treść jest dla mnie zrozumiała, w pełni ją akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia oraz wzięcia udziału w Programie stypendialnym Music Masterclass, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  3. Wyrażam zgodę na przekazanie mi informacji w sprawach związanych z Programem stypendialnym Music Masterclass na adres email podany w formularzu zgłoszenia.
  4. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przekazania mi informacji związanych z Programem stypendialnym Music Masterclass na numer telefonu podany w formularzu zgłoszenia.
  5. Administratorem twoich danych osobowych gromadzonych w formularzu zgłoszenia do Programu stypendialnego Music Masterclass jest Fundacja Fabryki Norblina z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338112, posiadająca numer NIP: 5272614109, REGON: 142080291. Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kontakt@fundacjafabrykinorblina.pl.